Voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

De internetgebruikers kunnen kosteloos gebruik maken van de diensten op de website van Dispermill (http://www.dispermill.com).

Het feit dat u gebruik maakt van de website van Dispermill betekent dat u akkoord gaat met de voorwaarden van Dispermill.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Dispermill berusten bij Dispermill. Duplicatie, distributie en publicatie van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Dispermill is uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming.

Schriftelijke aanvragen stuurt u aan Dispermill, info@dispermill.com.

Privacyverklaring

Uw persoonlijke gegevens worden alleen toegepast door Dispermill.

Uw persoonlijke gegevens worden niet opgeslagen, vastgelegd, doorgegeven of gebruikt voor andere doeleinden dan deze.

Afwijzing van aansprakelijkheid

Ondanks voortdurende zorg en aandacht voor de website van Dispermill geeft Dispermill geen garanties op de volledigheid, juistheid of actualiteit van de inhoud van de website van Dispermill.

Dispermill kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door het gebruiken van de website van Dispermill, de onmogelijkheid de website van Dispermill te gebruiken, uit de levering van diensten door Dispermill of het gebrek aan levering van diensten door Dispermill.

Wijzigingen

De inhoud van de website van Dispermill wordt regelmatig bijgewerkt. Dispermill behoudt zich het recht voor de inhoud van de website van Dispermill te allen tijde en met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Laatst gewijzigd op 13 april 2015.